│      │         
Tag: איך משחררים רחפן

מדריך קבלת אישור משרד התקשורת ומשרד התחבורה תודה רבה לשמעון אקנין על המדריך!אישור משרד התקשורת לשחרור פריט מהמכס (לאישור משרד התחבורה לשחרור רחפנים יש ...

לפוסט המלא