│      │         
Tag: משקל מטבח בעליאקספרס

משקל מדידה בדיוק של 0.1 גרם - סקירה המשקל הוזמן לבדיקה מאתר גירבסטמגיע עם 2 סוללות AAA כלולות. ובעל יכולת לשקול עד 3000 גרם ברמת דיוק של 0.1 גרםהמשקל ...