Tag: sale nike

בסייל משתתפים 76 מוצרים. נעליים, חולצות, טייצים ועודיש משלוח ישיר לארץ על רוב המוצרים אבל לא על הכל.במוצרים שלא נשלחים ישירות לארץ ניתן להשתמש בחברות שילוח דוגמאות ...

עלות משלוח של זוג נעליים כ 20$ בלבד. חברות שילוח: יש מספר גדול של חברות שילוח מארהב לישראל, כולן עובדות באותה צורה:פותחים חשבון בחברת השילוח, מקבלים כתובת אמריקאית, קונים ...