wish list

ויש ליסט ועגלת קניות בעליאקספרס

ויש ליסט ועגלת קניות בעליאקספרס הויש ליסט היא רשימת המוצרים אחריהם נרצה לעקוב ובעתיד לרכוש. נשתמש ברשימה זו למספר צרכים: קבלת התרעות על ירידת מחיר מעקב אחר מוצר, לדוגמא מוצר חדש ללא פידבקים נוסיף לויש ליסט ונחכה שיקבל פידבקים. הכנה לפני סיילים גדולים, נוסיף מוצרים לויש ליסט ונמתין לעדכון מחיר.  מדוע עדיף ויש ליסט על עגלת הקניה? יתרון ראשון לויש ליסט, נוחות. ה...
המשך
למעלה